Kinderverpleegkundige als bruggenbouwer

In de driehoek die wordt gevormd door de kinderarts of –specialist, de ouders en het kind en de kinderverpleegkundige, zal een kinderverpleegkundige de functie van bruggenbouwer krijgen: een brug tussen arts en ouders en kind en tussen de wereld van het ziekenhuis en het leven thuis.

 

Wat is de rol van de kinderverpleegkundige in het groeiproces van ouders en in de samenwerking rondom het kind? In het kader van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zoals ‘zelf-management van de patiënt’ en ‘patiëntveiligheid’ is deze vraag bijzonder relevant. In de driehoek die gevormd wordt door de kinderarts of -specialist, de ouders en het kind en de kinderverpleegkundige zal een kinderverpleegkundige de functie van bruggenbouwer krijgen: een brug tussen arts en ouders en kind en tussen de wereld van het ziekenhuis en het leven thuis.

 

In de medische mallemolen staat van de medisch professionals de verpleegkundige misschien nog wel het dichtst bij het kind en diens ouders; zeker tijdens een opname. Wanneer een kind voor onderzoek en observatie in het ziekenhuis of instelling wordt opgenomen presenteert de arts een onderzoeks- en behandelplan, maar het is de verpleegkundige die de continue zorg voor het kind en voor de ouders coördineert. Bij een chronisch ziek kind krijgen ouders in de thuissituatie een verpleegkundige rol om te observeren, signaleren en handelen. Wie kan deze rol beter overdragen dan de verpleegkundige zelf?

 

De taken die een kinderverpleegkundige hierbij heeft zijn enerzijds educatief, anderzijds ondersteunend; een belangrijke vereiste is heldere communicatie en samenwerking. Dit is een complexe functie, geremd door organisatorische aspecten als protocollen en planning en door persoonlijke factoren zoals emoties en verschillen in ervaring en opvattingen. Als het goed is wordt de uitvoering ervan echter gestimuleerd door passie: de beste zorg willen bieden.

 

Download
VenVN Tijdschrift Kinderverpleegkunde

 

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte

 

én

 

Deel deze pagina via Social Media