Er wordt over maar niet met de patient gesproken

Bezuinigingen in de zorg zijn onontkoombaar. Daarbij moet de patiënt als ervaringsdeskundige geconsulteerd worden. Vraag de patiënt wat hij nodig heeft voor zijn behandeling en zie de mogelijkheden om te bezuinigen zonder verlies van kwaliteit. Multidisciplinair samenwerken met de patiënt als partner.

 

Het zal een samenloop van omstandigheden zijn, maar wrang is het wel: demissionair minister Klink wil vanuit een voetbalstadion in Zuid-Afrika nog snel vóór het zomerreces 1,4 miljard euro aan bezuinigingen in de zorg er doorheen drukken. Als ware hij een chirurg met een discutabele licentie, neemt hij een vlijmscherp mes ter hand en opereert geheel naar eigen inzicht. Klink verwijdert nu de verkeerde ledemaat met rampzalige gevolgen.

 

Dat er geopereerd moet worden staat niet ter discussie, maar wel het hoe en waar. Eerst even inlezen in het dossier: in het huidige beleid rondom de chronische zorg van VWS zou de patiënt centraal staan: de patiënt heeft de regie over zijn aandoening en de behandeling ervan, ook wel zelfmanagement genoemd. De patiënt krijgt hierbij een verantwoordelijke rol toebedeeld. En rondom deze patiënt met een chronische zorgvraag moet vooral multidisciplinair samengewerkt worden. Dit wil zeggen dat de hoofdbehandelaar samen met de patiënt een netwerk van (para)medische zorgverleners creëert die samen de meest optimale behandeling en zorg voor de aandoening vormgeven.

 

Voor de veelvoorkomende chronische zorgvragen worden zorgstandaarden ontwikkeld. Enorme bundels papier waarin de te volgen stappen in het behandelingsproces worden aangegeven. Zorgstandaard, ketenzorg… protocollen en richtlijnen om de zorg in strakke, beheersbare banen te leiden. En ‘de chronisch zieke wordt gepositioneerd, gemotiveerd en gefaciliteerd om aan zelfmanagement te doen’ (Zorgstandaard in Model, pag. 24). De patiënt is blijkbaar een lijdend voorwerp dat gepositioneerd moet worden.

 

Download
Er wordt over maar niet met de patient gesproken – Volkskrant 24 juni 2010

 

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte

 

én

 

Deel deze pagina via Social Media