Pluk een roos voor je zorgrelatie

Communicatie is als een spiegel: je krijgt wat je geeft
• Leer wanneer communicatie effectief is
• Zie de communicatiedimensies in je interactie met je zorgvrager
• Bepaal welke rol en positie neem jij in neemt
• Benut de rollen en posities van jezelf en die van de zorgvrager

 

Voor wie?
Voor iedere zorgprofessional die door effectiever communiceren betere zorg wil verlenen.

 

Kosten
Dit zakelijk stukje bespreek ik graag persoonlijk. Ik neem graag een aantal punten in overweging zoals frequentie, duur, afstand. We komen samen altijd tot een goede afspraak!

 

Werkwijze
• Inbreng eigen casussen
• Theorie Roos van Leary
• Evaluatie casussen
• Rollen en posities in een gesprek leren bepalen en ombuigen tot effectieve communicatie

 

We beginnen met een door jezelf meegenomen casus. Een situatie uit je eigen praktijk waarbij de communicatie niet effectief bleek, of juist bijzonder effectief. We bespreken kort het hoe en wat. Daarna volgt een stuk theorie over de Roos van Leary. Vervolgens bespreken we dezelfde en andere casussen om met elkaar handvatten voor effectieve communicatie te ontdekken. De training is daarmee zowel actief en praktisch als toegespitst op je eigen praktijk. Je neemt de opgedane kennis en vaardigheden direct mee naar je volgende consult.

 

Uitgebreide informatie
Hoe jij communiceert beïnvloedt hoe je zorgvrager reageert. En andersom. Communicatie is namelijk actie – reactie: je krijgt wat je geeft. Vaak onbewust. Bij alles wat je zegt is het vooral belangrijk hoe je het zegt. Je boodschap kan nog zo belangrijk zijn, als je niet de juiste manier vindt om hem over te brengen wordt hij niet gehoord.

 

Effectieve communicatie is alleen mogelijk als je aansluiting vindt bij je gesprekspartner. Dit vergt inzicht in hoe jij in het gesprek met je zorgvrager zit, letterlijk en figuurlijk. In deze training gaan we aan de slag met de Roos van Leary aangevuld met andere communicatie- en persoonlijkheidsmodellen. We bespreken met elkaar casussen en leren hoe je de Roos in kunt zetten om effectief te communiceren met je zorgvragers. Je krijgt handvatten om te komen tot dialooggestuurde zorg. Na deze training ben je in staat posities en rollen van jezelf en je gesprekspartner te bepalen en deze te beïnvloeden.

 

beter-in-gesprek_0008_training - effectief
Roos van Leary

De Roos van Leary is een model waarmee interactie tussen mensen inzichtelijk gemaakt wordt. Het gaat er van uit dat het gedrag van de een gedrag van de ander op roept: actie – reactie. Aan de hand van dit model kunnen we gedragspatronen analyseren. Het model geeft bovendien aan hoe je je eigen gedrag kunt inzetten om het gedrag van de ander te beïnvloeden.

 

In de meest eenvoudige vorm kent het model vier basisgedragingen: leiden, volgen, aanvallen en verdedigen. Gedrag is niet per definitie goed of fout, maar effectief of ineffectief. Hoewel je een voorkeursgedrag hebt, ben je in principe in staat elk van deze basisgedragingen in te zetten. Het is de kunst om flexibel te zijn en het gedrag te vertonen dat op dát moment het beoogde effect heeft. Dat lukt door je eigen gedrag en dat van de ander te positioneren in het model en aan de hand daarvan je eigen gedrag aan te passen zodat je het gedrag van de ander kunt ombuigen.

 

Coaching: reflectie on the job
• Borging kennis en vaardigheden uit de training effectieve communicatie
• Praktijk is de beste leerschool
• Individueel
• Face2face, on the job, of online
• Kies zelf het aantal contactmomenten
• Inspirerend ‘sparren’ met elkaar

 

Deze training “Effectieve communicatie” is actief, intensief en leerzaam. Om de opgedane kennis en vaardigheden te borgen bied ik een aansluitend coachingstraject. We bespreken hierbij samen nieuwe situaties uit je praktijk. Zo krijg je steeds meer inzicht in je eigen manier van communiceren en het effect daarvan. Kennis en vaardigheden zul je hierdoor op steeds natuurlijker wijze in kunnen zetten.  De coaching is individueel, en kan face2face of online al naar gelang je wens. On the job coaching is een aanrader omdat de praktijk nu eenmaal de beste leerschool is. Door mee te kijken in de situatie kan ik nóg meer diepgang bieden. Ik zie dan immers ook de non-verbale communicatie over en weer. Het aantal contactmomenten bepaal je zelf. Op deze manier met elkaar ‘sparren’ zul je als zeer inspirerend ervaren!

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio