Training

“Communicatie is als een spiegel: je krijgt wat je geeft” EdQ
Een training die vertrekt vanuit de casuïstiek die jij zélf mee neemt. Dát is actief, praktisch en direct toepasbaar in je eigen praktijk! Je neemt de opgedane kennis en vaardigheden direct mee in je eerstvolgende consult. Voor iedere zorgverlener die het zichzelf en zijn zorgvragers gunt om echt empathisch en effectief te communiceren.
Pluk een roos voor je zorgrelatie
Effectieve communicatie is alleen mogelijk als je aansluiting vindt bij je gesprekspartner. Dit vergt inzicht in hoe jij in het gesprek met je zorgvrager zit, letterlijk en figuurlijk. In deze training gaan we aan de slag met de Roos van Leary. We bespreken met elkaar casussen en leren hoe je de Roos in kunt zetten om effectief te communiceren met je zorgvragers. Je krijgt handvatten om te komen tot dialooggestuurde zorg.

 

Grip op emoties
Emoties zijn een van de grootste belemmerende factoren in de communicatie. Een baksteen, een ballon… In deze training gaan we aan de slag met attributen. We gaan ze betekenis verlenen zodat ze een ingang vormen om de achtergrond van die emoties te begrijpen en er empathisch op te kunnen reageren.

“Een goede en praktijkgerichte training!” (Kempenhaeghe)CRKBO_Docent

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio