Spiegelgesprek

“Two monologues do not make a dialogue” (Jeff Daly)

 

Spiegelgesprek

“If there is any great secret of success in life, it lies in the ability to put yourself in the other person’s place and to see things from his point of view – as well as your own.” Henry Ford

 

• Feedback krijgen van zorgvragers op belangrijke onderwerpen

• Een grotere impact dan welke enquête dan ook

• Positief versterken, knelpunten signaleren en aanpakken

• Betrokkenheid medewerkers

• Partnerschap met zorgvragers

• Past perfect in een verbetertraject

 

Iedereen wil graag horen wat hij goed doet, complimentjes krijgen. En dat gebeurt zeker in een spiegelgesprek! Minstens zo belangrijk is dat je inzicht krijgt in je blinde vlek en daar actie op kunt ondernemen, jezelf en je organisatie kunt verbeteren.

 

Tijdens een spiegelgesprek bespreken zorgvragers onder leiding van een gespreksleider hoe zij de zorg ervaren, wat zij goed vinden gaan en welke verbeterpunten zij zien. Het is immers belangrijk hoe de zorg ervaren wordt. Zorgprofessionals luisteren op afstand toe en ontvangen deze feedback. Hierdoor is een spiegelgesprek een zeer krachtige methode om je eigen functioneren en dat van de organisatie onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren. Het gesprek duurt ongeveer 1 1/2 uur en heeft vaak meer persoonlijke impact dan de resultaten van een enquête!

 

Voorbereiding spiegelgesprek

Samen met een vertegenwoordiger van je organisatie zal ik het spiegelgesprek voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit een aantal stappen:

• Aandachtspunten voor het spiegelgesprek formuleren

• Medewerkers voorbereiden op het ontvangen van feedback

• Selecteren en uitnodigen van gespreksdeelnemers

• Logistieke planning

• Eventueel draai ik een dagdeel mee, zodat ik inzicht krijg in de organisatie en haar doelgroep.

 

Tijdens het gesprek zal ik optreden als gespreksleider, ondersteund en aangevuld door iemand vanuit de organisatie zelf. Deze verbinding met de organisatie is er sowieso om alle topics vooraf te kunnen bepalen. Bovendien zorgt dit contact ook voor een sterkere borging van de uitkomsten van het spiegelgesprek. Deze persoon is als het ware ambassadeur van het spiegelgesprek. We voeren het gesprek aan de hand van een vooraf vastgestelde topiclijst, zodat de punten die voor de (medewerkers van) de organisatie van belang zijn goed aan de orde komen.

 

Vervolgtraject: borging

Na het gesprek gaat het traject verder met het evalueren van de verkregen informatie en het opstellen van concrete actieplannen. Hiervoor bied ik een aantal opties: • Een rapportage met evaluatie en aanbevelingen • Workshops met medewerkers • Ronde tafel-gesprekken met medewerkers en zorgvragers samen

 

Rapportage

Op basis van het spiegelgesprek werk ik de verkregen informatie uit. Dit houdt in dat ik de aandachtspunten zoals vooraf geformuleerd evalueer. Vervolgens zal ik tot aanbevelingen voor verbetering komen. Vanuit dit rapport kan je organisatie verder vertrekken op weg naar verbetering.

 

Workshops met medewerkers – betrokkenheid

In een of enkele workshop(s) met medewerkers evalueren de medewerkers zelf de verkregen informatie. Zij kunnen gezamenlijk nog eens de complimenten vieren. Daarnaast zullen zij zelf (mede)verantwoordelijk gemaakt worden voor actieplannen ten aanzien van de verbeterpunten. Deze vorm vergroot zowel draagvlak als betrokkenheid van de medewerkers. Zo stimuleren we onder de medewerkers borging van de verbetering.

 

Ronde tafel-gesprekken – partnerschap

Bij ronde tafel-gesprekken gaan medewerkers en zorgvragers met elkaar in dialoog over de kernpunten zoals voortgekomen uit het spiegelgesprek. Gezamenlijk bespreken zij mogelijke oplossingen, verbeteringen, wensen en mogelijkheden. Hierdoor creëren we draagvlak en betrokkenheid van zowel medewerkers als van zorgvragers. We bouwen aan een partnerschap: professionals en zorgvragers bundelen hun krachten om te komen tot verbeteringen in de zorg. Dialooggestuurde zorg een stap dichter bij!

 

Kosten
Dit zakelijk stukje bespreek ik graag persoonlijk. Ik neem graag een aantal punten in overweging zoals frequentie, duur, afstand. We komen samen altijd tot een goede afspraak!

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio