Ronde tafel-gesprekken

beter-in-gesprek_0003_ronde-tafel-gesprekken
“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt komen, ga dan samen” (Afrikaans gezegde)
 

• Dialoog tussen professionals en zorgvragers
• Betrokkenheid, draagvlak en verantwoordelijkheid
• Bouwen aan partnerschap: krachten bundelen
• Diaglooggestuurde zorg

 

Tijdens ronde tafel-gesprekken gaan professionals en zorgvragers geheel open met elkaar in dialoog over enkele voor beiden belangrijke onderwerpen. Gezamenlijk bespreken zij oplossingen voor knelpunten, verbeteringen, wensen en mogelijkheden. Hierdoor creëren we draagvlak, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van zowel professionals als van zorgvragers. We scheppen wederzijds begrip en respect. We bouwen aan een partnerschap: professionals en zorgvragers bundelen hun krachten om te komen tot verbeteringen in de zorg. Deze gesprekken brengen dialooggestuurde zorg een stap dichter bij! Ronde tafel-gesprekken geven een krachtige stimulans aan alle betrokkenen in het zorgproces.

 

Traject van Ronde tafel-gesprekken
Samen met een vertegenwoordiger van je organisatie zal ik het Ronde tafel-gesprek voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit een aantal stappen:

• Aandachtspunten voor het Ronde tafel-gesprek formuleren
• Selecteren en uitnodigen van gespreksdeelnemers
• Logistieke planning
• Eventueel draai ik een dagdeel mee, zodat ik inzicht krijg in de organisatie en haar doelgroep.

 

Tijdens het gesprek zal ik optreden als gespreksleider, ondersteund en aangevuld door iemand vanuit de organisatie zelf. Deze verbinding met de organisatie is er sowieso om topics vooraf te kunnen bepalen. Bovendien zorgt dit contact ook voor een sterkere borging van de uitkomsten van het Ronde tafel-gesprek. Deze persoon is als het ware ambassadeur van het Ronde tafel-gesprek.

 

We voeren het gesprek aan de hand van een vooraf vastgestelde topiclijst, zodat de punten die voor de (medewerkers en cliënten van) de organisatie van belang zijn goed aan de orde komen. Ieders wensen en belangen worden besproken, waarna de deelnemers gezamenlijk tot een antwoord komen op de specifieke vraagstelling(en). Dit antwoord wordt vervolgens direct uitgewerkt in concrete vervolgstappen en afspraken. Medewerkers en cliënten dragen individueel en/of in een werkgroep verantwoordelijkheid voor vervolgacties.

 

Vervolgtraject: borging
• Vertalen van uitgewerkte afspraken en acties in een plan voor partnerschap
• Ondersteunen bij de uitvoering van de afspraken en acties ter borging van het partnerschap

 

Kosten
Dit zakelijk stukje bespreek ik graag persoonlijk. Ik neem graag een aantal punten in overweging zoals frequentie, duur, afstand. We komen samen altijd tot een goede afspraak!

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio