Begeleiding tot dialoog

beter-in-gesprek_0002_begeleiding-dialoog
• Inleiding tot dialoog vanuit ervaringsdeskundigheid
• Informatie van de zorgvrager ontvangen
• Je zorgvrager als klankbord
• Input voor beleid

 

Als professional, als zorgorganisatie wil je je ontwikkelen. Je hebt een idee welke richting het op zou moeten gaan of hebt zelfs al stappen gemaakt. Je wilt je visie toetsen, voorleggen aan je doelgroep. Je wilt graag met hen een dialoog aan gaan over de toekomst, over wensen en verwachtingen. Vanuit mijn jarenlange ervaring aan de kant van de zorgvrager vertel ik een aansprekend en stimulerend verhaal afgestemd op het onderwerp. Dit koppel ik aan mijn ervaringen in de wereld van de professional. En zo ontstaat een inleiding op en begeleiding tot een dialoog: de brug tussen twee werelden. Ik laat beide kanten horen en zien, luisteren en spreken, delen. Door de dialoog te stroomlijnen verkrijg je gerichte informatie vanuit je doelgroep om verder te ontwikkelen.

 

Kosten
Dit zakelijk stukje bespreek ik graag persoonlijk. Ik neem graag een aantal punten in overweging zoals frequentie, duur, afstand. We komen samen altijd tot een goede afspraak!

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio