Gespreksleiding

 

“If there is any great secret of success in life, it lies in the ability to put yourself in the other person’s place and to see things from his point of view – as well as your own.” (Henry Ford)
Spiegelgesprek
Een spiegelgesprek is een zeer krachtige methode om je eigen functioneren en dat van de organisatie onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren. Meer blijvende impact dan welke tevredenheidsenquête dan ook! Lees meer >>

 

Ronde tafel-gesprekken
Ronde tafel-gesprekken geven een krachtige stimulans aan alle betrokkenen in het zorgproces. We bouwen aan een partnerschap: professionals en zorgvragers bundelen hun krachten om te komen tot verbeteringen in de zorg. Kernbegrippen zijn draagvlak, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, wederzijds begrip en respect. Lees meer >>

 

Begeleiding tot dialoog
Je wilt je visie toetsen, voorleggen aan je doelgroep. Je wilt graag met hen een dialoog aan gaan over de toekomst, over wensen en verwachtingen. Met een goede inleiding en begeleiding verkrijg je gerichte informatie uit je doelgroep om verder door te ontwikkelen. Lees meer >>

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio