Project coaching

beter-in-gesprek_0005_coaching - project
• Versterken van projectteam
• Input vanuit verschillende perspectieven
• Brug tussen theorie en praktijk
inZicht ontwikkelen

 

Verbetertraject, innovatietraject, transitie… Het succes van dit soort projecten valt of staat met kennis van het veld. Ik ken de wereld van de zorg vanuit verschillende perspectieven. Ervaring van binnen uit, door het te beleven, met de voeten in de klei.
Hierdoor kan ik projectteams versterken met input die afgestemd is op het doel van het project. De brug van de theorie naar de praktijk wijzen. Of het nu gaat om het vertalen van behoeften van professionals of om het formuleren van wensen en mogelijkheden van zorgvragers, ik begeleid de teamleden bij het opzetten en uitvoeren van een goed project. Ik breng het team op het spoor van huidige en toekomstige valkuilen en mogelijkheden. Vertrouw op mij als je toetssteen en klankbord. Samen komen we tot ontwikkeling inzicht.

 
Kosten
Dit zakelijk stukje bespreek ik graag persoonlijk. Ik neem graag een aantal punten in overweging zoals frequentie, duur, afstand. We komen samen altijd tot een goede afspraak!

Persoonlijk contact om jouw mogelijkheden door te nemen?
Portfolio