#100pzorg – maar waar is de patiënt?

“Onze zorg is te kostbaar om te verspillen. Het is een zaak en een taak van ons allemaal dat elke euro voor de zorg goed terecht komt.” Sinds 2013 kan verspilling gemeld worden bij het landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg. Ruim 40 partijen werken samen aan het programma. Doel: zorg op maat, minder weggooien, slim organiseren, samenwerken en de patiënt centraal stellen.
Vanuit al die meldingen (teller staat nu op ruim 21.000) zijn al verschillende concrete acties opgezet om verspilling terug te dringen. Heel goed! Op de inspiratiedag 100% Zorg! deelden verschillende zorgpartijen hun inspirerende aanpak van verspilling met veel leergierige bezoekers. Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn deelden voor de gelegenheid het podium; een zeldzaamheid, aldus Schippers. Symbolisch voor het belang van het onderwerp.

 

Grote afwezige: de patiënt
Grote afwezige op deze inspiratiedag én in alle gepresenteerde oplossingsrichtingen was helaas de patiënt zelf! Dit ondanks het doel van het programma: de patiënt centraal, ondanks het motto “het is een taak en zaak van ons allemaal”. Dus ook van de patiënt. Het is een gemiste kans. De patiënt zelf heeft immers óók een verantwoordelijkheid. Hij kan, nee moet, zelf ook minder weggooien, slim organiseren en samenwerken, minder verspillen. De patiënt signaleert bovendien verspilling als geen ander. Betrek hem dan ook bij het aanpakken ervan.

 

Vragen
Mijn vragen: bij welke op de inspiratiedag gepresenteerde oplossingen heeft daadwerkelijk de patiënt mee aan de tekentafel gezeten? Waar is de expertise van de patiënt ingezet? Hoe wordt deze expertise bovendien bevorderd? Hoe worden competenties van de patiënt vergroot? Hoe wordt de patiënt bewust gemaakt van zijn bijdrage aan verspilling en gemotiveerd tot het terugdringen ervan? Wanneer stopt het praten en beslissen óver de patiënt? Wanneer worden aannames en veronderstellingen niet meer als vertrekpunt genomen, maar wordt de patiënt zelf in de dialoog betrokken? Wanneer staat de patiënt op het podium, en dan niet alleen als levendige illustratie, maar als volwaardig gesprekspartner? Wanneer is 100% zorg 100% voor, door en met de patiënt?

 

Patiënt aan iedere tekentafel
Schippers zei het zelf die dag: “we hebben de neiging om van alles te bedenken voor … We moeten patiënten en artsen eerder in het proces betrekken!” Mijn suggestie: zet aan iedere tekentafel een patiënt en betrek deze ook als een gelijkwaardige professional. Moet je eens opletten wat een vliegwiel dat wordt!

Volgend jaar opnieuw een 100% zorg inspiratiedag! Ik ben er weer bij, en met mij hopelijk vele patiënten en hun gewaardeerde input!

 

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte

 

én

 

Deel deze pagina via Social Media